Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het (doen) vervaardigen van producties, evenementen, voorstellingen en bijeenkomsten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft in zijn algemeenheid tot doel individuen en groepen op sociaal en cultureel gebied samen te brengen, te stimuleren en deze van zich te laten horen.

Dit doet zij door:

  • Het organiseren van culturele activiteiten, in het bijzonder in Haarlem.
  • Muziek en cultuur in zijn algemeenheid stimuleren.
  • Een podium te bieden aan artiesten: schrijvers/dichters/muzikanten/(beeldend)   kunstenaars/dansers/theatermakers/acteurs.
  • Bruggen bouwen tussen generaties en culturen middels discussies waarin    overeenkomsten en verschillen aan het licht worden gebracht.
  • Emancipatorische kwesties in de belangstelling brengen door discussies gaande te houden of op gang te brengen.
  • Het organiseren van buurtactiviteiten/wijkfeesten om de saamhorigheid in buurten en wijken te bevorderen.
  • Het schrijven van teksten/liedteksten en het tot stand brengen van (digitale) uitgaven om sociaal/culturele activiteiten onder de aandacht te brengen.