Vrouwendag 2014

De Brugmakers haken dit jaar in op alle rumoer en aandacht rondom Kenau met een viering op zaterdag 8 maart, internationale vrouwendag.

Voor die dag zijn ze inmiddels druk doende bruggen te slaan en samen te werken met Amnesty International groep Haarlem e.o. en diverse organisaties die rondom Kenau en andere sterke vrouwen en meiden kunstzinnige, culturele en maatschappelijke projecten naar voren brengen. Het middagprogramma vindt plaats in de kapel en bibliotheek van het Rosenstock-Huessy Huis in de Hagestraat 10, Haarlem.

Amnesty International stelt ook dit jaar weer een vrouw centraal die speciale aandacht verdient, voor meer info kijk op www.vrouwenhaarlem.nl.

Het programma (waarvan de exacte inhoud binnenkort bekend wordt gemaakt) zal worden afgesloten met een heerlijk Kenaumaal en een bezoek die avond aan Kenau de opera in de Lichtfabriek.

Speciale aanbieding

In samenwerking met Stichting Zangstudio Haarlem heeft Stichting De Brugmakers op 8 maart voor vrouwen een speciale aanbieding.

Voor € 35,- kunnen zij een combinatieticket kopen voor een Kenaumaaltijd (inclusief een Sterk Wijf of andere consumptie) én een entreebewijs voor Kenau de opera op 8 maart in de Lichtfabriek.

Wees er op tijd bij, want deze combinatiekaarten voor het buffet en de opera samen op 8 maart zijn maar beperkt beschikbaar. De eerste veertig aanmeldingen kunnen bovendien rekenen op gratis retourvervoer over het Spaarne met de Waterkoets (http://dewaterkoets.nl).

NB: De maaltijd en het bezoek aan de opera zijn niet apart te boeken.

Reserveren:      info@debrugmakers.nl

Kenau de opera
Het muziektheaterspektakel Kenau de opera gaat al op 6 maart 2014 in première in de Lichtfabriek te Haarlem, met Mylou Frencken als Kenau Hasselaer, vocaal kwartet Quatre Bouches, een instrumentaal ensemble en het bijna 70-koppige Projectkoor van Kenau de opera.
www.kenaudeopera.nl